Informatie over afname van de NSCCT


NSCCT staat voor Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten test. Het is een werkwijze om beter zicht te krijgen op de cognitieve capaciteiten van kinderen vanaf groep 4.


De NSCCT is de enige groepsgerichte werkwijze waarmee het leervermogen van elk kind vanaf groep 4 gemeten kan worden op een betrouwbare en efficiënte manier. Hiermee kunnen leerkrachten in het primair- en voortgezet onderwijs hun instructies nog beter afstemmen op de ontwikkelingsbehoefte van kinderen. Leidinggevenden krijgen de toegevoegde waarde van hun scholen in beeld en hebben hiermee een eigen antwoord over de resultaten naar de inspectie.


Hoe gaat een afname van de NSCCT door ons in zijn werk?

Kort samengevat verrichten wij de volgende handelingen;

  • Communicatie vooraf, bespreken aanpak, inplannen.
  • Verzamelen leerling gegevens en vooraf invullen formulieren.
  • Uitvoeren onderzoek (de afname duurt ongeveer één uur)
  • Verwerken gegevens
  • Verzending van de uitslagen naar de school.
  • Nabespreking van de resultaten met de leerkracht / ib’er

De eindverantwoordelijkheid voor een correcte afname ligt bij de GZ-psycholoog die garant staat voor de kwaliteit. De afname van de test zelf zal eventueel worden uitgevoerd door een gekwalificeerde en ervaren test assistent.

Per leerling ontvangt de school een pdf bestaande uit één pagina met daarop een ruwe uitdraai van de uitkomsten van de NSCCT. Op deze pagina is een toelichting te vinden bij die uitslag.

Aanvullend advies op basis van andere – extra gegevens – is uiteraard ook mogelijk.

Investering

Per leerling komen wij voor deze handelingen en materialen uit op een totaalbedrag van € 40,-. Uitgaande van een minimumbedrag per afname van € 650,-.

Inkoop van materialen en afdracht in verband met auteursrechten aan de testuitgever zijn reeds meegenomen in deze totaalprijs per leerling, evenals de nabespreking per groep met de leerkracht / intern begeleider.

 


Rekenvoorbeeld: bijvoorbeeld 25  leerlingen x € 40,- = € 1.000,-Neem nu contact op voor meer informatie of een offerte. Klik hier voor onze contactgegevens.


De voordelen op een rij:
  1. Voor leerlingen

Elk kind wordt in staat gesteld om zich te ontwikkelen volgens haar of zijn cognitieve capaciteiten. Uitdaging op het juiste niveau betekent geen frustraties door te makkelijk of te moeilijk werk.

  1. Voor leerkrachten

Leerkrachten kunnen nagaan wat elk kind cognitief nodig heeft en daar de instructie bij aan laten sluiten. Duidelijk wordt wat een school wel kan en wat niet. De NSCCT helpt leerkrachten opbrengst bewust onderwijs vorm te geven. De NSCCT wordt ook gebruikt bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief in het basis- en speciaal basisonderwijs.

.

  1. Voor besturen en directies

Directies van scholen en bestuurders kunnen uitspraken doen over de toegevoegde waarde van hun scholen. Directies hebben met de COTAN gedocumenteerde test een betrouwbaar en valide antwoord naar de inspectie over de verantwoording van de leerresultaten. Daarnaast geeft de NSCCT belangrijke informatie voor het schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs.


De informatie op deze pagina is grotendeels ontleend aan deze webpagina.

Contact