Klachtenregeling

Binnen Onderwijs Professionals dyslexie werken twee disciplines die elk een eigen klachtenregeling en –procedure kennen. De GZ-psycholoog  is aangesloten bij de beroepsvereniging NVO en de Kinder- & Jeugdpsycholoog is aangesloten bij het NIP.

De diagnostici en behandelaars van Onderwijs Professionals dyslexie doen er alles aan om kwalitatief de beste zorg te leveren. Zij zijn gebonden aan normen die zijn vastgelegd in gedragsregels. Deze regels staan in de Beroepscode voor de desbetreffende disciplines. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat zij de belangen van de cliënt voorop stellen. Er geldt geheimhoudingsplicht en cliënten worden behandeld zonder aanziens des persoons (geen discriminatie).
Als u vindt dat uw diagnost of behandelaar in strijd met de beroepscode heeft gehandeld, en hij is lid van het NVO, dan wel van de NIP, dan kunt u een klacht indienen bij het desbetreffende College.

Onderwijs Professionals dyslexie is aangesloten bij P3NL dat fungeert als externe geschillencommissie. In het kader van de nieuwe wet Wkkgz is elke zorgaanbieder verplicht om een klachtenfunctionaris, een klachtenregeling en geschillenregeling te hebben. P3NL heeft namens de bij haar aangesloten verenigingen een uniforme klachten- geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet en gezamenlijke afspraken gemaakt over een in te schakelen klachtenfunctionaris.

Wij kunnen ons voorstellen dat u niet direct bij een externe partij een klacht wilt indienen, maar eerst met ons in gesprek wilt gaan om uw verhaal kwijt te kunnen. Om de drempel zo laag mogelijk te houden heeft Onderwijs Professionals Dyslexie daarom een interne klachtenfunctionaris benoemd. U kunt de heer R. Philippo, mediator, bereiken via roland@onderwijsprofessionals.nl of op het nummer 075-6143561. Wilt u liever toch uw klacht rechtstreeks bij P3NL indienen, dan vindt u hier het klachtenformulier en de juiste adressering.

Klik hier om ons klachtenreglement te downloaden en in te zien.

Contact