Om organisaties te ondersteunen bij hun ontwikkeling en verandering, doen wij onze trainingswerkzaamheden volgens een aantal kenmerken. Het is een combinatie van methoden die er steeds anders uitziet, afhankelijk van de vraagstelling.

  • Integrale aanpak. Wij zien een organisatie als een levend organisme; het leeft, beweegt en moet reageren op de omgeving. Verander je een deel, dan heeft dat consequenties voor de andere delen en dus ook voor het geheel. Een interventie heeft pas zin als de betekenis ervan door de andere delen ondersteund wordt. Daar werken wij dan ook aan met de betrokkenen.
  • Contextuele probleemanalyse. Een probleem of uitdaging staat vaak niet op zichzelf. Goed doorvragen naar het hele systeem dat om een probleem heen zit, kan soms verrassende inzichten opleveren. We maken hierbij gebruik van systemische inzichten en soms van organisatie opstellingen.
  • Toepassingsgericht. Alle nieuwe inzichten worden in de dagelijkse praktijk direct en gericht toegepast door zelfgeformuleerde opdrachten. Dit gaat altijd over het werk dat sowieso gedaan moet worden. Het is dus geen extra belasting, behalve dat de wijze waarop het wordt gedaan een toevoeging krijgt vanuit de opgedane inzichten. Dit wordt ook wel triple loop action learning genoemd.
  • Veilig. Mensen, en dus organisaties, maken alleen grote stappen als zij zich veilig voelen. Op dat moment kan het nieuwe zich beter vormen en ontwikkelen. Mensen durven dan veel meer te experimenteren en te reflecteren. Wij zorgen altijd voor een veilig leerklimaat.
  • Essentie en balans. We denken en handelen consequent vanuit de essentie van een probleem, uitdaging of verandering. Alle acties worden van daaruit doorgedacht. Ik zoek daarbij het evenwicht tussen het perspectief van de klant, het management en de medewerker. Hiermee worden interventies congruent, geloofwaardig en robuust.
  • Co-creatie. We doen altijd een beroep op de eigen kracht van de organisatie. We werken bij voorkeur samen met interne mensen om in gezamenlijkheid een traject, training of advies te creëren. Alleen dan is het van de organisatie zelf en niet van buiten naar binnen geduwd.
  • Teruggeven. Alles wat ons opvalt aan een organisatie geven we terug. Wat wij als buitenstaander opmerken, heeft veelal betekenis voor de zaken waar de organisatie mee worstelt. We doen dit ook als onze observaties geheel buiten onze primaire opdracht vallen, maar wel kunnen bijdragen aan het succes van de organisatie.