Mediation

 

Er is sprake van een sociaal-emotioneel of taakinhoudelijk conflict tussen twee of meer personen (directieleden, leraren, ouder- of bestuursvertegenwoordigers). Er zijn intern al vele inspanningen verricht om het conflict op te lossen, echter zonder succes.

Onderwijs Professionals BV bemiddelt in conflicten. Onze neutrale mediator begeleidt de onderhandelingen tussen partijen teneinde vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen.

Voor mediation bij conflicten binnen scholen tussen meer dan twee personen is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden subsidie aan de vragen bij het Vervangingsfonds. Onderwijs Professionals werkt met ervaren en veelal bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI) ingeschreven mediators.